STÓŁ SPAWALNICZY MODUŁOWY 
1200 X 2400
STÓŁ SPAWALNICZY MODUŁOWY 
1000 X 2000

STÓŁ SPAWALNICZY MODUŁOWY 
1200 X 1200

STÓŁ SPAWALNICZY MODUŁOWY 
600 X 1000